Thandhen Thandhen

Thandhen Thandhen Lyric In English


தென்றல் வந்து
ஆ இல்லையே வந்து ஒட்டுதே
அந்த தேரடியில் ஹான்
இது பரவாயில்லை
சின்ன கன்னிப்பெண்ணை
அய்யயோ பெண்ணை ஒட்டுதே
தள்ளி நில்லு
அஞ்சி அஞ்சி கெஞ்சி கெஞ்சி
செஞ்சி செஞ்சி ஹான்
இஞ்சி இஞ்சி இஞ்சி இஞ்சி

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி
கால காலங்கள்
தேடிய ஞானத்தில்
தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடியே

ஆனந்த ராகங்களை கிளியே
இங்கேதான் கேட்டுக்கடி
ஆடாத ஆட்டங்கள்தான் கிளியே
எங்கிட்ட ஏத்துக்கடி

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி
கால காலங்கள்
தேடிய ஞானத்தில்
தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடியே

ஏழைகள் காதுகளில்
செந்தேன் அள்ளி
சேர்க்கிற கலைஞனடி
தென்னாட்டுல இருக்கிற
இதயங்களை
சங்கீதத்தில் ஈர்க்கிற
இளைஞனடி

நாட்டுல கேட்டுக்கடி
இசையில் இங்கு
நான் செஞ்ச சாதனைதான்
நாக்குல இருக்குதடி எடுத்து தர
ஆயிரம் கீர்த்தனைதான்

அலை அடிக்க அதை தடுக்க
அணை எடுக்க நினைத்ததென்ன
தள்ளு எட்டி நில்லு
எல்லை தாண்டுற
சீண்டுற ஏண்டி நீ அளக்குற

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி
கால காலங்கள்
தேடிய ஞானத்தில்
தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடியே


ஆனந்த ராகங்களை கிளியே
இங்கேதான் கேட்டுக்கடி ஹே ஹே
ஆடாத ஆட்டங்கள்தான் கிளியே
எங்கிட்ட ஏத்துக்கடி ஹே ஹே

நீ இங்கு கேட்டதில்லே
அந்நாளிலே
கிந்தன் சரித்திரத்தை
திண்டாடிய நாட்டுக்கு
இசையினிலே
தந்தானடி என்எஸ்கே
தன் கருத்தை

தேசத்தை திருத்திடத்தான்
கலைகள் என்று தெரிந்தது சேதியடி
நான் அந்த கலைஞனையே
நினைத்து இங்கு
நடக்குற ஜாதியடி

எனை அடக்க
சிறை எடுக்க
சிறகடித்த இளையக்கிளி
இன்று எதிர் நின்று
இந்த காளையை
காண்கையில் கால்
கைகள் நடுங்குது

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி
கால காலங்கள்
தேடிய ஞானத்தில்
தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடியே

ஆனந்த ராகங்களை கிளியே
இங்கேதான் கேட்டுக்கடி
ஆடாத ஆட்டங்கள்தான் கிளியே
எங்கிட்ட ஏத்துக்கடி

தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடி
கால காலங்கள்
தேடிய ஞானத்தில்
தந்தேன் தந்தேன் இசை
செந்தேன் தந்தேனடியே


Thendral Vandhu Uh Illiyae
Vandhu Ottudhae
Andha Thaeradiyil Uh
Idhu Paravaa Illa
Chinna Kanni Penna
Aiyaiyo Penna Ottudhae
Sari Illaiyae Thalli Nillu
Anji Anji Kenji Kenji Uh
Senji Senji Inji Inji
Inji Inji Inji Inji

Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adi
Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adi
Kaala Kaalangal Thediya Gnyaanaththil
Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adiyaeae

Aanandha Raagangalai Kiliyae
Ingae Dhaan Kettukkadi
Aadaadha Aattangal Dhaan Kiliyae
Enkittae Yeththukkadi

Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adi
Kaala Kaalangal Thediya Gnyaanaththil
Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adiyaeae

Ezhaighal Kaadhugalil
Sendhaen Alli Serkkura Kalainjanadi
Thennaatula Irukkira Idhayangalai
Sangeedhaththil Eerkkira Ilainjanadi

Naattula Kettukkadi Isaiyil Ingu
Naan Senja Saadhanaidhaan
Naakkula Irukkuthadi
Eduththu Thara
Aayiram Keerththanai Dhaan

Alai Adikka Adhai Thadukka
Anai Edukka Ninaiththadhenna
Thallu Etti Nillu
Ella Thaandura Seendura
Yendi Nee Azhakkura


Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adi
Kaala Kaalangal Thediya Gnyaanaththil
Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adiyaeae
Aanandha Raagangalai Kiliyae
Ingae Dhaan Kettukkadihae Hei
Aadaadha Aattangal Dhaan Kiliyae
Enkittae Yeththukkadi Hey Hey

Nee Ingu Kettadhillae
Annaalilae Kindhanin Sariththiraththai
Thindaadiya Naattukku Isaiyinilae
Thandhaan Adi Nsk Thaan Karuththai

Dhesathai Thiruththida Thaan
Kalaigal Endru Therindhadhu Sedhiyadi
Naan Andha Kalainjanaiyae
Ninaiththu Ingu Nadakkira Jaathiyadi

Enai Adakka Sirai Edukka
Siraghaditha Ilaiya Kili
Ingu Edhir Nindru
Indha Kaalaiyai Kaangaiyil
Kaal Kaigal Nadungudhu

Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adi
Kaala Kaalangal Thediya Gnyaanaththil
Thandhen Thandhen Isai
Sendhaen Thandhen Adiyaeae
Aanandha Raagangalai Kiliyae
Ingae Dhaan Kettukkadiee Eei
Aadaadha Aattangal Dhaan Kiliyae
Enkittae Yeththukkadi He Hee Hee

Thandhen Thandhen Song Lyrics From Villu Pattukaran | பாடல் வரிகள் - Deeplyrics

Latest Songs

Latest Movies

Most Liked Movies