கவிதை எழுதுவது எப்படி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்படி

கவிதை எழுதுவது எப்படி என்று அறிய விரும்பும் கவிதை விரும்பிகளும் , தமிழின் புது புது சொற்களை அறிந்து கொள்ள விரும்பும் தமிழ் விரும்பிகளும் கட்டாயம் காண வேண்டிய காணொளி இது . அனைவரும் பாருங்கள் , மேலும் பலர் காண பகிருங்கள் . இன்பத் தமிழை இணையத்தில் பதிப்போம்

Latest Songs

Latest Movies