காதலர் தின சிறப்பு காதல் கவிதை

காதலர் தினத்திற்காக எழுதப்பட்ட சிறப்பு காதல் கவிதை இது , காதால் என்றால் என்னவென்றும் காதலின் வலி எவ்வளவு என்று இது உணர வைக்கும் . வலி நிறைந்து இருந்தாலும் அனைவரும் காதலியுங்கள் , அனைவருக்கும் என் இனிய காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் .

Latest Songs

Latest Movies